בפתח הספר

עניינו של חיבור זה אינו באדריכלות כי אם באיזון הרגיש בין מרות הכלל לחירות הפרט . השיכון וההשתכנות הם משל , והצבתם זה לעומת זה מייצגת את המאבקים הרוחשים מזמן בחברה המערבית , ואשר ניעורו ופרצו לאחרונה גם בארצות שמשטרן כפייתי ומדכא באורח בוטה . תודתי והוקרתי נתונות בראש וראשונה לידידי ומורי ג'ון פ"ס טרנר , חלוץ המחקר בתחום ההשתכנות העצמית של האזרחים בחברה של ימינו . תודתי נתונה לו גם על צילומים שהמציא לידי . אני אסיר תודה לאשתי פני , שללא עידודה , עצתה ובקורתה לא היה החיבור רואה אור . אני מכיר טובה לצבי כסה , לאיריס גרייצר ולאחי אלכס קינן שטרחו לקרוא את כתב היד ולהעיר את הערותיהם . תודה מיוחדת לאנשי הוצאת הקיבוץ המאוחד : לזאב אוטיץ שנענה בחיוב , לשלומית אביאסף שחרשה בעטה והצילתני מבשלים רבים , ולאריה ולמן שעיצב את חזות הספר .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד