אדם בונה ביתו

מיכאל קון \ arnr או כפ-ה בשי מיכאל קרן אדם בונה ביתו חופש או כפיה בשיכון  אל הספר
הקיבוץ המאוחד