מפתח השמות המדעיים

( ספרות רגילות - מספר העמוד : ספרות נוטות - מספר התמונה בטבלאות ) Antennarius 125 bigibbus 125 chironectes 125 commersoni 1 25 . 17 S Anthias 121 anthias 121 squamipinnis 1 2 1 . / 72 , 173 taeniatus 121 . 174 Anthiidae 38 . 121 Apogon 71 . 72 angustatus 73 , 110 annularis 73 coccineus 72 cyanosoma 73 . 110 lleurieu 73 kallopterus 73 . 37 novemtasciatus 73 taeniatus 73 Apogonichthys perdix 71 Apogonidac 34 , 69 Apolemichthys xanthotis 97 , 5 rS ' Archamia 71 lucata 71 lineolala 71 , I 0 S Arnoglossus tapeinosoma 42  אל הספר
הקיבוץ המאוחד