תמונה ‭.161‬ עקרבן גבן (עד ‭מ"ס 30‬) ‭(110 <sup>1 </sup>an) Scorpaenopsis gibbosa -‬