תמונה ‭.162‬ עקרבית פלומתית (עד ‭מ"ס 23‬) ‭(110 '1w) Sebastapistes tristi -‬