תמונה ‭.45‬ נתחן מפרשי (עד ‭מ"ס 30‬) ‭Zebrasoma veiifenim -‬ (עמי ‭(87‬