תמונה ‭.43‬ להקת ברקות ‭Hoiocentridae -‬ (עמי ‭(82‬