תמונה ‭.178‬ אנקנר מחליף־גבע ‭Antennarius commersoni -‬ (עמ' ‭(125‬