תמונה ‭?[ .177‬ר הכתמים (עד ‭מ"ס 70‬) ‭Epinephelus summana -‬ (עמ' ‭(123‬