תמונה ‭^ז .176‬ר הגור (עד ‭מ"ס 35‬) ‭Epinephelus fasciaius -‬ (עמי ‭(123‬