תפונה ‭9 .175‬ניני דקרי (עד ‭''ס 75‬פו) ‭Variola louti -‬ (עמ' ‭(123‬