תמונה ‭.174‬ פזיו! פסיסה (עד ‭''ס 14‬מ) ‭Anthias taeniatus -‬ (עמי ‭(121‬