תמונה ‭.172‬ פזית ים־סוף (זכר! עד ‭מ"ס 12‬) ‭(121 "ox) Anthias squamipinnis -‬