תמונה ‭.169‬ צבע1ן פרידמן (עד ‭''ס 6‬מ) ‭Pseudochromis fridmani -‬ (עמי ‭(119‬