תמונה ‭.170‬ צבעון צהוב־גב (עד ‭מ"ס 9‬) ‭Pseudochromis flavivertex -‬ (עמי ‭(119‬