תמונה ‭.167‬ פגרולס הפסים (עד ‭מ"ס 60‬) ‭Acamhopagrus bifasciatus -‬ (עמ' ‭(116‬