תמונה ‭.165‬ זהרון מקרין (עד ‭''ס 40‬מ) ‭Pterois radiata -‬ (עמ' ‭(111‬