תמונה ‭.160‬ אבנון מגושם (עד ‭''ס 45‬מ) ‭Synanceja verrucosa -‬ (עמי ‭(109‬