תמונה ‭.156‬ דפדוף הכתם (געיר; עד ‭מ"ס 20‬) ‭Abudefduf sordidus -‬ (עמי ‭(106‬