תמונה ‭.155‬ דפדוף אפור (עד ‭מ"ס 13‬) ‭Abudefduf leucogaster -‬ גע‭(106 י0‬