תמונה ‭.154‬ שיניתן לבן־זנב (עד ‭ס"ס 12‬) ‭Pomacentrus albicaudatus -‬ (עמ' ‭(105‬