תמונה ‭.153‬ שוניתן הקוים (עד ‭מ"ס 10‬) ‭Pomacentrus aquilus -‬ (עמ' ‭(105‬