תמונה ‭.152‬ שיניתן גפור (עד ‭מ"ס 11‬) ‭Pomacentrus suifureus -‬ (עמ' ‭(105‬