תמונה ‭.151‬ כרומית דו־גונית (עד ‭מ"ס 7‬) ‭Chromis dimidiatus -‬ (עמ' ‭(104‬