תמונה ‭.150‬ כרומית ירקרקת (עד ‭מ"ס 7‬) ‭Chromis caerulaea -‬ (עמי ‭(104‬