תמונה ‭.148‬ אלמוגית פסים (עד ‭מ"ס 6‬) ‭Dascyiius aruanus -‬ (עמ' ‭(104‬