תמונה ‭.149‬ להקת כרומיות ירקרקות ‭Chromis caerulaea -‬ (עמ' ‭(104‬