תמונה ‭.147‬ אלמוגית שחורת־שולים (עד ‭מ"ס 7‬) ‭(104 'ny) Dascyiius marginatus -‬