תמונה 146 א. דפדיפן משדויר (צעיר) (עד ‭מ"ס 12‬) ‭Paraglyphidodon melas -‬ (עמי ‭(103‬