תמונה ‭.145‬ שושנין אילתי (עד ‭מ"ס 14‬) ‭(102 'ay) Amphiprion bicinctus -‬