תמונה ‭.144‬ פרפרון לבן־מצח (עד ‭מ"ס 16‬) ‭(101 -an) Chaetodon fasriatus -‬