תמונה ‭.141‬ פרפרון החוס (עד ‭מ"ס 20‬) ‭Chaetodon auriga -‬ (עמי ‭(100‬