תמונה ‭.139‬ פרפרנון שחור־זנב (עד ‭מ"ס 12‬) ‭Megaprotodon trifascialis -‬ (עמי ‭(99‬