תמונה ‭.140‬ פרפרון אפור-לחי (עד ‭מ"ס 25‬) ‭Chaetodon semilarvatus -‬ (עמ' ‭(100‬