תמונה ‭.137‬ קיסר הכתם (צעיר) ‭(98 'DS) Pomacanthodes maculosus -‬