תמונה ‭.136‬ קיסר הכתם (עד ‭''ס 40‬מ) ‭Pomacanthodes maculosus -‬ (עכל ‭(98‬