תמונה ‭.134‬ תפאי סהת י ני (נקבה: עד ‭מ"ס 30‬) ‭Cheilinus lunulatus -‬ (עמ־ ‭(97‬