תמונה ‭;fop .135‬ ססגו י ני (עד ‭מ"ס 23‬) ‭Pygoplithes diacanthus -‬ (עמ' ‭(97‬