תמונה 132 א. יולית ים־סוף (צעיר) ‭Cons aygula -‬ (עמי ‭(95‬