תמונה ‭5 .131‬רגנון שחור־זנב (עד ‭מ"ס 18‬) ‭Anampses melanurus lineatus -‬ (עמי ‭(93‬