תמונה ‭?נ .132‬אי אילתי (עד ‭מ"ס 10‬) ‭(95 •Nft Labroides dimidiatus -‬