תמונה ‭.130‬ סוסית כחולת־פסים (עד ‭''ס 12‬מ) ‭stethojulis albovittata -‬ (עמ' ‭(92‬