תמונה 130 א. נוניב יפהפה (עד ‭''ס 10‬מ) ‭Macropharyngodon varialvus -‬ (עמ' ‭(92‬