תמונה ‭.128‬ הדזרית דו־גונית (עד ‭''ס 23‬מ) ‭(91 '0s) Bodianus anthioides -‬