תמונה ‭.129‬ סוסון אילתי (עד ‭''ס 30‬מ) ‭Thaiassoma ruppelii -‬ (עמ' ‭(91‬