תמונה ‭.127‬ ווךפון תכול (עד ‭''ס 35‬מ) ‭Gomphosus varius -‬ (עמ' ‭(89‬