תמונה ‭.126‬ כתרן קוים (עד ‭''ס 40‬מ) ‭(88 'IDS;) Acanthurus sohal -‬