תמונה ‭.125‬ נתחן סגול (עד ‭מ"ס 20‬) ‭Zebrasoma xanthurum -‬ (עמי ‭(87‬