תמונה ‭.124‬ קרנפון ססגוני (עד ‭מ"ס 60‬) ‭Naso lituratus -‬ (עמי ‭(87‬