תמונה ‭.123‬ תוכינון אדוס־סנפיר (עד ‭מ"ס 40‬) ‭(85 'nv) Scarus frenatus -‬